วันพุธที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

Pierre Balmain : 1914 - 1982


ชื่อจริง : Pierre Alexandre Claudius Balmain

เกิด : 18 พฤษภาคม 1914 (พ.ศ. 2457)

เสียชีวิต : 29 มิถุนายน 1982 (พ.ศ. 2525)

สาเหตุการเสียชีวิต : ไม่ระบุ (68 ปี)

การศึกษา : École des Beaux-Arts

ดีไซน์เนอร์

1945 - 1982 : Pierre Balmain

1982 - 1990 : Erik Mortensen

1990 - 1992 : Herve Pierre

1993 - 2002 : Oscar de la Renta

2002 - 2003 : Laurent Mercier

2006 - 2011 : Christophe Decarnin

2011 - ปัจจุบัน : Olivier Rousteing

ค้นคว้า

ประวัติอย่างละเอียด : Pierre Balmain (Wikipedia)

นิทรรศการ :

หนังสือ :

Website : Balmain

1 ความคิดเห็น:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...