วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

William Travilla : 1920 - 1990


ชื่อจริง : William Travilla

เกิด : 22 มีนาคม 1920 (พ.ศ. 2463)

เสียชีวิต : 2 พฤศจิกายน 1990 (พ.ศ. 2533)

สาเหตุการเสียชีวิต : มะเร็งปอด (70 ปี)

ผลงานที่น่าสนใจ

1953 : Gentlemen Prefer Blondes

1953 : How to Marry a Millionaire

1954 : There's No Business Like Show Business

1955 : The Seven Year Itch

ค้นคว้า

ประวัติอย่างละเอียด : William Travilla (Wikipedia)

Theoni V. Aldredge : 1922 - 2011


ชื่อจริง : Theoni Athanasiou Vachlioti

เกิด : 22 สิงหาคม 1922 (พ.ศ. 2465)

เสียชีวิต : 20 มกราคม 2011 (พ.ศ. 2554)

สาเหตุการเสียชีวิต : หัวใจวาย (88 ปี)

ผลงานที่น่าสนใจ

1974 : The Great Gatsby

1981 : Dreamgirls (Broadway)

1983 : La Cage aux Folles (Broadway)

ค้นคว้า

ประวัติอย่างละเอียด : Theoni V. Aldredge (Wikipedia)

Edith Head : 1897 - 1981


ชื่อจริง : Edith Head

เกิด : 28 ตุลาคม 1897 (พ.ศ. 2440)

เสียชีวิต : 24 ตุลาคม 1981 (พ.ศ. 2524)

สาเหตุการเสียชีวิต : โรคไขกระดูก (83 ปี)

ผลงานที่น่าสนใจ

1950 : Sunset Boulevard (Gloria Swanson)

1953 : Roman Holiday (Audrey Hepburn)

1957 : Funny Face

1961 : Breakfast at Tiffany's (Patricia Neal)

1963 : The Birds (Tippi Hedren)

1969 : Sweet Charity

ค้นคว้า

ประวัติอย่างละเอียด : Edith Head (Wikipedia)

วันพุธที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

Coco Chanel : 1883 - 1971


ชื่อจริง : Gabrielle Bonheur "Coco" Chanel

เกิด : 18 สิงหาคม 1883 (พ.ศ. 2426)

เสียชีวิต : 10 มกราคม 1971 (พ.ศ. 2514)

สาเหตุการเสียชีวิต : ไม่ระบุ (87 ปี)

บิดา : Albert / มารดา : Jeanne

การศึกษา :

ดีไซน์เนอร์

1913 - 1971 : Coco Chanel

1971 - 1984 : Philippe Guibourge , Jean Cazaubon , Yvonne Dudel

1984 - ปัจจุบัน : Karl Lagerfeld

ค้นคว้า

ประวัติอย่างละเอียด : Coco Chanel (Wikipedia)

นิทรรศการ : Culture Chanel (2011) , Le XVIIIe au goût du jour (2011)

หนังสือ :

ภาพยนต์ : Coco avant Chanel (2009)

Website : Chanel

Pierre Balmain : 1914 - 1982


ชื่อจริง : Pierre Alexandre Claudius Balmain

เกิด : 18 พฤษภาคม 1914 (พ.ศ. 2457)

เสียชีวิต : 29 มิถุนายน 1982 (พ.ศ. 2525)

สาเหตุการเสียชีวิต : ไม่ระบุ (68 ปี)

การศึกษา : École des Beaux-Arts

ดีไซน์เนอร์

1945 - 1982 : Pierre Balmain

1982 - 1990 : Erik Mortensen

1990 - 1992 : Herve Pierre

1993 - 2002 : Oscar de la Renta

2002 - 2003 : Laurent Mercier

2006 - 2011 : Christophe Decarnin

2011 - ปัจจุบัน : Olivier Rousteing

ค้นคว้า

ประวัติอย่างละเอียด : Pierre Balmain (Wikipedia)

นิทรรศการ :

หนังสือ :

Website : Balmain

Yves Saint Laurent : 1936 - 2008


ชื่อจริง : Yves Henri Donat Mathieu-Saint-Laurent

เกิด : 1 สิงหาคม 1936 (พ.ศ. 2479)

เสียชีวิต : 1 มิถุนาคม 2008 (พ.ศ. 2551)

สาเหตุการเสียชีวิต : มะเร็งสมอง (71 ปี)

การศึกษา :

ดีไซน์เนอร์

1966 - 1987 : Yves Saint Laurent

1998 - 1999 : Alber Elbaz

1999 - 2004 : Tom Ford

2005 - 2012 : Stefano Pilati

2012 - ปัจจุบัน : Hedi Slimane

ค้นคว้า

ประวัติอย่างละเอียด : Yves Saint Laurent (Wikipedia)

นิทรรศการ :

หนังสือ :

Website : Yves Saint Laurent
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...