วันพุธที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

Yves Saint Laurent : 1936 - 2008


ชื่อจริง : Yves Henri Donat Mathieu-Saint-Laurent

เกิด : 1 สิงหาคม 1936 (พ.ศ. 2479)

เสียชีวิต : 1 มิถุนาคม 2008 (พ.ศ. 2551)

สาเหตุการเสียชีวิต : มะเร็งสมอง (71 ปี)

การศึกษา :

ดีไซน์เนอร์

1966 - 1987 : Yves Saint Laurent

1998 - 1999 : Alber Elbaz

1999 - 2004 : Tom Ford

2005 - 2012 : Stefano Pilati

2012 - ปัจจุบัน : Hedi Slimane

ค้นคว้า

ประวัติอย่างละเอียด : Yves Saint Laurent (Wikipedia)

นิทรรศการ :

หนังสือ :

Website : Yves Saint Laurent

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...