วันพุธที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

Coco Chanel : 1883 - 1971


ชื่อจริง : Gabrielle Bonheur "Coco" Chanel

เกิด : 18 สิงหาคม 1883 (พ.ศ. 2426)

เสียชีวิต : 10 มกราคม 1971 (พ.ศ. 2514)

สาเหตุการเสียชีวิต : ไม่ระบุ (87 ปี)

บิดา : Albert / มารดา : Jeanne

การศึกษา :

ดีไซน์เนอร์

1913 - 1971 : Coco Chanel

1971 - 1984 : Philippe Guibourge , Jean Cazaubon , Yvonne Dudel

1984 - ปัจจุบัน : Karl Lagerfeld

ค้นคว้า

ประวัติอย่างละเอียด : Coco Chanel (Wikipedia)

นิทรรศการ : Culture Chanel (2011) , Le XVIIIe au goût du jour (2011)

หนังสือ :

ภาพยนต์ : Coco avant Chanel (2009)

Website : Chanel

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...