วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

Edith Head : 1897 - 1981


ชื่อจริง : Edith Head

เกิด : 28 ตุลาคม 1897 (พ.ศ. 2440)

เสียชีวิต : 24 ตุลาคม 1981 (พ.ศ. 2524)

สาเหตุการเสียชีวิต : โรคไขกระดูก (83 ปี)

ผลงานที่น่าสนใจ

1950 : Sunset Boulevard (Gloria Swanson)

1953 : Roman Holiday (Audrey Hepburn)

1957 : Funny Face

1961 : Breakfast at Tiffany's (Patricia Neal)

1963 : The Birds (Tippi Hedren)

1969 : Sweet Charity

ค้นคว้า

ประวัติอย่างละเอียด : Edith Head (Wikipedia)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...