วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

William Travilla : 1920 - 1990


ชื่อจริง : William Travilla

เกิด : 22 มีนาคม 1920 (พ.ศ. 2463)

เสียชีวิต : 2 พฤศจิกายน 1990 (พ.ศ. 2533)

สาเหตุการเสียชีวิต : มะเร็งปอด (70 ปี)

ผลงานที่น่าสนใจ

1953 : Gentlemen Prefer Blondes

1953 : How to Marry a Millionaire

1954 : There's No Business Like Show Business

1955 : The Seven Year Itch

ค้นคว้า

ประวัติอย่างละเอียด : William Travilla (Wikipedia)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...